Marijke heeft nog een kleine collectie bronzen beeldjes. Alle beeldjes zijn door haarzelf gemaakt met de “verloren was methode” en het zijn unica’s.

Contact

Atelier Marijke Lamboo
Spuislop 10
4318 AX Brouwershaven

0111 - 69 53 91
06 - 54 721 171
info@ateliermarijkelamboo.nl